Jdi na obsah Jdi na menu
 


Každý táborník je povinnen dodržovat toto DESATERO jehož porušení může být bráno jako vážný přestupek umožňující vyloučení z tábora.

 

 

 

DESATERO TÁBORNÍKA

  1)   bez odmlouvání plnit příkazy vedoucích a bez jejich svolení neopustit prostor tábora

 2)   zdržet se takového jednání, které by vedlo ke sporům, rvačkám a vzájemné nesnášenlivosti

 3)   zacházet se společným materiálem  opatrně a chovat se tak, aby žádnému nevzniklo žádné nebezpečí

 4)   neschody řešit přes vedoucího, jehož rozhodnutí je konečné

 5)   dodržovat polední a noční klid

 6)   oznámit neprodleně nejbližšímu vedoucímu (případně zdravotnici) zranění, nevolnost či nemoc

 7)   nepřechovávat v chatce žádné netrvanlivé potraviny - táborovou stravu jíst pouze v jídelně

 8)   do kanceláře, skladu materiálu a ošetřovny smí účastník tábora pouze s dovolením vedoucího

 9)   dodržovat zákaz kouření, pití alkoholických nápojů, konzumace a přechovávání návykových látek

10)   zákaz koupání, používání nářadí (nůž, pilka, sekyrka) a otevřeného ohně bez přítomnosti vedoucího

 

 

 

DESATERO PRO VEDOUCÍ

 

 

 

Soutěže o ceny na internetu - ZDE

O NÁS//POKYNY PRO ZÁJEMCE//POKYNY PRO ÚČASTNÍKY//DESATERO TÁBORNÍKA//PROGRAM TÁBORA//SEZNAM ÚČASTNÍKŮ//POZVÁNKA PRO RODIČE//TÁBOROVÉ FOTOGRAFIE